فروخته شده است که دستگاه را به مالش چشم سنگ طلا و جواهر حلقه