تجهیزات بازیابی هماتیت، کنسانتره هماتیت از باطله های